Naturalnie poleca
Z człowiekiem o człowieku rozmowę czas zacząć czyli… terapia filozofią

O tym, że mamy kryzys, a wręcz katastrofę powszechnie wiadomo. Ekologia nie schodzi z pierwszych stron gazet, serwisów, wiadomości od jednej skrajności aż po drugą skrajność. Aby próbować wyjść cało z tej sytuacji trzeba zacząć porządkować nie tylko środowisko wokół siebie, ale przede wszystkim w sobie. Wszelkie kryzysy 'zewnętrzne’ mają swe źródło w kryzysie wewnątrz człowieka. W jego psyche, duszy, wnętrzu – jakkolwiek nazwać to, co tworzy i konstytuuje człowieka. Już w połowie XX wieku znany pisarz Gilbert K. Chesterton przewidywał, że tzw. współczesność będzie się charakteryzować nie tym, że się nie wierzy w Boga, ale tym, że ludzie będą gotowi uwierzyć we wszystko. I tak się stało… Katastrofę ludzkich umysłów zaczęto |”leczyć” nie od postaw, ale od końca. Nie pytając o przyczyny, ale niwelując skutki.

Tymczasem…Masz problem? Możesz z tym pójść do psychologa, ale możesz też udać się do filozofa.

 

Nie istnieje żadna dziedzina ludzkiej aktywności, która (jeśli wierzyć, że jesteśmy 'homo sapiens’…), która nie ma swego początku w ludzkim umyśle. Mówią o tym nie tylko starożytni filozofowie, ale i wielkie tradycje religijne. Nie da się walczyć z kryzysem, z chorobą, zbijając przysłowiowy termometr… Nie da się założyć osiągnięcia zmiany, jeśli nie pozna się samego siebie. Nie da się – wreszcie – budować relacji z samym sobą, z drugim i z Bogiem (jakkolwiek pojmujemy Jego istnienie bądź nie..), jeśli w człowieku jest wewnętrzny chaos i niepokój. I tak naprawdę nie ma żadnej jednoznacznej metody, która taką zmianę umożliwi. Kursy, warsztaty, szkolenia, tzw. coaching nie są w stanie pomóc uporządkować ludzki mikroświat, bo nie sięgają wgłąb. Człowiek 'po kursach i szkoleniach’ jest jak … trawa z rolki (nawet najpiękniejszego gatunku), bez korzeni i w dodatku niepodlewana… Jaki jest efekt końcowy dopowiadać nie trzeba…

 

Tymczasem…Masz problem? Możesz z tym pójść do psychologa, ale możesz też udać się do filozofa.

Jeśli dobrze przyjrzeć się historii cywilizacji europejskiej, sięgając do greckich korzeni, wiadomo, że to właśnie poszukiwanie sensu życia i bycia, pytanie „dlaczego?” stoi u podstaw rozwoju kultury i cywilizacji. To stawianie pytań, głęboka refleksja, z jednej strony stały się motorem rozwoju i postępu, z drugiej pozwoliły na zachowanie właściwych proporcji tak, by to, co zwiemy dziś techniką nie wymknęło się spod kontroli… Pojawiły się także na poziomie ciała dolegliwości, których źródło tkwi w wewnętrznym chaosie, które zwiemy chorobami psychosomatycznymi.

Dobrze wiemy, że proporcje, o których mówili i mówią filozofowie, zostały zachwiane. Etyka nie nadąża za techniką, słowo „mieć” zdominowało ludzkie „być”, a w przestrzeni sacrum obrzędy, rytuały, nadmiar słów zawładnęły i zagłuszyły to, co jest istotą wszelkiej religii.

Nie należy mieć wątpliwości – pytania filozoficzne dopadną każdego z nas. Nawet tego, który przeszedł coaching, warsztaty, czy inne szkolenia. Pytanie „dlaczego?”, 'kim jestem’, dokąd zmierzam zawsze będzie na horyzoncie.

Dobrze ktoś zauważył, że Dialogi Platona, sokratejskie spacery po Agorze, czy zaskakujące w formie postawy starożytnych (choćby Diogenes w..beczce) były znakomitą psychoterapią.

Do tej tradycji warto dziś wrócić, tym bardziej, że i w przestrzeni psychologii mówi się dziś o psychoterapii filozoficznej.

 

Tymczasem…masz problem? Jesteś przekonana/ny, że człowiek to jednak homo sapiens, który ma swe dylematy i pytania? Możesz z tym przyjść do duchownego, ale możesz też udać się do teologa.

Jest okazja, by porozmawiać, nauczyć się stawiać życiowe pytania w spotkaniu z filozofem i psychologiem w jednej osobie. Psychologiem, ze szczególnym uwzględnieniem psychosomatyki. Jeśli bliskie są Tobie również sprawy szeroko pojętej duchowości, jest okazja, by porozmawiać i o nich z osobą, która jest teologiem i porusza się w przestrzeni chrześcijaństwa zachodniego (katolicyzm i luteranizm).

 

Zapraszam do kontaktu

 

Paweł Łukasz Nowakowski

Redaktor Naczelny

NATURALNIE-MAGAZYN LUDZI ZDROWO MYŚLĄCYCH

filozof, psycholog, teolog

mail: p.nowakowski@naturalnie.com.pl


Autor: naturalnie