O nas

– magazyn ludzi zdrowo myślących” po raz pierwszy ukazał się w formie drukowanej w październiku 2004 roku. Ukazały się 3 numery w wersji drukowanej. Od czerwca 2006 roku jest obecny w mediach w formie elektronicznej jako portal www.naturalnie.com.pl , który pragnie towarzyszyć zdrowo myślącym i zachęcać do zdrowego myślenia.

W tytule celowo wykorzystaliśmy grę słów: sensu stricte oraz NATURALNIE w sensie – „oczywiście”. Chcemy bowiem propagować coraz powszechniejszy styl życia w zgodzie z naturą, zwany w niektórych krajach ekostylem.
Nasz magazyn jest pismem skierowanym do ludzi „zdrowo myślących”, którzy świadomie i odpowiedzialnie pragną kierować swoim życiem w wielu jego wymiarach i aspektach:
  • szeroko pojmowanego zdrowia
  • otaczającego środowiska
  • kultury w szerokim znaczeniu tego słowa.
 Ma to być alternatywa wobec stylu powszechnie lansowanego przez tak zwaną kulturę masową.
Chcemy promować szeroko rozumiane naturalne (ekologiczne) podejście do życia, w tym propagować zdrowy styl myślenia (poszukiwanie harmonii i prawdziwego spełnienia, a nie tylko jego namiastki), przyjazne człowiekowi technologie, zdrowe odżywianie, naturalną lub bliską naturze medycynę. Pragniemy także zwrócić uwagę na dobre książki, których treść jest ponadczasowa. Nasi Czytelnicy znajdą u nas felietony filozoficzne, które mogą być inspiracją do refleksji nad światem.
Nie ma to być ucieczka od życia, wręcz przeciwnie, chcemy by człowiek rozwijał się wszechstronnie i by odnalazł prawdziwe szczęście.. Dlatego pragniemy komentować rzeczywistość, ale czynić to z pewnym dystansem, szanując kanony etyki dziennikarskiej. Naturalnie…że nie każdy news jest informacją, która może budować i tworzyć klimat pojednania i szacunku dla każdego człowieka… Artykuły zamieszczane pod hasłem”Aktualności” po pewnym czasie zostają przenoszone do działów tematycznych, by Czytelnik – raz jeszcze z perspektywy czasu, który przemija – mógł spojrzeć na świat i na siebie w nim. Chcemy, by działy w „były w pewnym sensie ponadczasowe.
Na świecie jest coraz więcej stowarzyszeń, które propagują naturalny, zdrowy styl życia, w zgodzie ze sobą, w harmonii z naturą; opowiada się za tym wiele autorytetów i ludzi znanych i znaczących. W Polsce również zauważamy taką tendencję. Wspólpracę z nami podejmowali między innymi : Grażyna Banaszkiewicz, Prof. Antoni Dziatkowiak, Grażyna Dobroń, Krzysztof Piesiewicz, Stanislaw Tym, i wiele osób, które „zamieniły karierę na szczęście”…
Chcemy taką własnie ideę wesprzeć.
Chcemy by to, co dobre, stało się modne…
  Zapraszamy do współtworzenia idei ludzi zdrowo myślących. Piszcie do nas, dzielcie się swymi spostrzeżeniami, przemyśleniami jak żyć…
 Zespół Naturalnie
 Paweł  Łukasz Nowakowski- Redaktor Naczelny
Joanna Grys-Nowakowska – Wydawca, Dziennikarz

 

 

 

 


Autor: naturalnie