Małe ojczyzny
TARSON-synowie Tarnowa (IV)

Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON ma swoje logo. Dzisiaj je publicznie prezentujemy. Identyfikujemy się z naszą Gminą w pełnej nazwie stowarzyszenia zaczynającej się od Tarnowskie… Skrót TARSON ma przedrostek TAR od Tarnowa. Pierwsze trzy kolory logo to: czerwony, żółty i zielony, występujące w herbie i logo naszej Gminy.

Drugiego października członkowie Zarządu Stowarzyszenia TARSON przedstawili wójtowi Gminy panu Tadeuszowi Czajce historię powstania, cele dalekosiężne i działania bliskie na rok 2018 zawarte w przedłożonym w Gminie preliminarzu. Spotkanie z Panem wójtem było bardzo serdeczne. Dało się odczuć zrozumienie włodarza Gminy z podejmowanych oddolnie inicjatyw oraz uznanie dla społecznej działalności. Zakończyliśmy spotkanie z nadzieją na otrzymanie poparcia finansowego na rok 2018.


Autor: naturalnie