Małe ojczyzny
TARSON-synowie Tarnowa (IV)

Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON ma swoje logo. Dzisiaj je publicznie prezentujemy. Identyfikujemy się z naszą Gminą w pełnej nazwie stowarzyszenia zaczynającej się od Tarnowskie… Skrót TARSON ma przedrostek TAR od Tarnowa. Pierwsze trzy kolory logo to: czerwony, żółty i zielony, występujące w herbie i logo naszej Gminy.

Drugiego października członkowie Zarządu Stowarzyszenia TARSON przedstawili wójtowi Gminy panu Tadeuszowi Czajce historię powstania, cele dalekosiężne i działania bliskie na rok 2018 zawarte w przedłożonym w Gminie preliminarzu. Spotkanie z Panem wójtem było bardzo serdeczne. Dało się odczuć zrozumienie włodarza Gminy z podejmowanych oddolnie inicjatyw oraz uznanie dla społecznej działalności. Zakończyliśmy spotkanie z nadzieją na otrzymanie poparcia finansowego na rok 2018.

Stowarzyszenie Tarson zamierza objąć pomocą rodziny i osoby z naszej Gminy, które dotąd nie znalazły miejsca lub oferty od innych organizacji pozarządowych. Dla nich nasze projekty są świeże, przez nikogo jeszcze nie proponowane. Nie uszczuplamy innym Stowarzyszeniom ich działań, przeciwnie pokazujemy, jak jeszcze wiele należy zrobić. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do współpracy. Wierzymy, że wspólne działanie dwóch lub więcej organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych da lepszy efekt.

Pierwsze spotkanie z rodzicami osób z niepełnosprawnościami, którzy odpowiedzieli na nasze artykuły w gazecie, Sąsiadka-Czytaj zgłaszając chęć dołączenia do Stowarzyszenia, odbyło się w pięknej, niedawno otwartej Świetlicy Wiejskiej w Baranowie, w sobotę 7. października. Przedstawiliśmy plany na rok 2018, zaznaczając że ich realizacja zależy od tego czy otrzymamy na to dotacje z Gminy. Wysłuchaliśmy i spisaliśmy oczekiwania i potrzeby Rodziców. Będziemy wspólnie zastanawiali się co możemy wspólnie zrobić, jak pomóc.

Warsztaty! Jak pisałem w poprzednim artykule w gazecie Sąsiadka-Czytaj, zapraszamy Rodziców osób z niepełnosprawnościami na Warsztaty pt. „Rodzic wobec niepełnosprawności dziecka”. Postaramy się odpowiedzieć na pytania: Jak odnaleźć się w trudnej rzeczywistości? Skąd czerpać siły? Czy mam prawo do szczęśliwego życia? Prowadzącą Warsztaty będzie Natalia Przybylska, matka dziecka niepełnosprawnego, koordynatorka Klubu Rodziców Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Razem Łatwiej” w Poznaniu. Warsztaty odbędą się w budynku Gminnego Klubu Sportowego w Tarnowie Podgórnym, przy ul. 23 Października 34 na parterze, w środę 18 października, początek o godz. 18.00 (przewidujemy zakończenie około 20.00). Udział jest bezpłatny. Zapraszamy!

Włączyliśmy się do wyjątkowej inicjatywy społecznej – Fundacji Banku Zachodniego WBK i Banku Zachodniego WBK pod hasłem „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”. Złożyliśmy projekt „Warsztatów twórczych i rekreacyjnych” adresowanych do matek osób niepełnosprawnych. Czekamy na wyniki konkursu.

Dołącz do Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych TARSON, lista jest stale otwarta.

Można się z nami skontaktować:

Grażyna Nowicka – tel. 508 610 256, Paweł Dębski – tel.603 684 930, Kazimierz Szulc – tel. 665 282 828.

Adres mailowy: stowarzyszenie@tarson.pl


Kazimierz Szulc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *

 

                            

Na zdjęciu – spotkanie Zarządu Stowarzyszenia z Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne.


Autor: naturalnie