Małe ojczyzny
Dla osób niepełnosprawnych nowe stowarzyszenie TARSON (I)

Gmina Tarnowo Podgórne wzbogaciła się o nową organizację pozarządową. 22 czerwca 2017r. komitet założycielski powołał do życia Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON. Organizacja za cele wyznaczyła sobie: wspieranie osób niepełnosprawnych na każdym etapie życia, wspieranie otoczenia, w szczególności rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.

Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia przede wszystkim osobom niepełnosprawnym od urodzenia, szczególnie z dysfunkcją intelektualną. Stowarzyszenie obejmuje pomocą również ich rodziny. Stowarzyszenie nakierowane jest na niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym w pierwszej kolejności będących mieszkańcami gminy Tarnowo Podgórne. W miarę możliwości otwarte jest również na pomoc osobom niepełnosprawnym, będących mieszkańcami gmin ościennych.

Założyciele mają już trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych w naszej gminie. Działanie nowego Stowarzyszenia w pierwszej kolejności, będzie kontynuacją treningów w Clubie WUEF, na stadionie GKS, w plenerze oraz na Tarnowskich Termach – od 1 stycznia 2018 już pod szyldem TARSON.

W miarę możliwości oraz zainteresowania podopiecznych i ich rodziców, będziemy z czasem poszerzali ofertę Stowarzyszenia, zmierzając ostatecznie do powołania placówek świadczących pomoc, rozwój i pracę osobom niepełnosprawnym od urodzenia: odpowiednio dzieciom, młodzieży i dorosłym. Swoją działalnością będziemy chcieli dostosować się do haseł naszej Gminy: „Poziom wyżej” i „Poziom bliżej”.

Zakładamy ścisłą współpracę przede wszystkim z Gminą Tarnowo Podgórne, z lokalnymi placówkami szkolnymi i sportowymi, z tutejszymi organizacjami pozarządowymi, z firmami ulokowanymi na terenie naszej gminy, z innymi jednostkami samorządowymi i państwowymi odpowiedzialnymi za osoby niepełnosprawne oraz z wszystkimi chętnymi, którzy zechcą nieść pomoc.

Władze Stowarzyszenia oraz Komitet założycielski Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych tworzą wyłącznie mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne (alfabetycznie: Danuta Borowczyk, Paweł Dębski, Zofia Kandulska, Andrzej Kawa, Grażyna Nowicka, Natalia Przybylska, Kazimierz Szulc, Małgorzata Wilga-Siemkowicz).

Serdecznie zapraszamy do naszego Stowarzyszenia rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Oczywiście jeszcze serdeczniej zapraszamy osoby chętne do społecznej współpracy. Czeka nas dużo zadań, każdy znajdzie swoje miejsce.

Więcej można dowiedzieć się dzwoniąc po nr tel. :

665282828 (Kazimierz) lub 508610256 (Grażyna) lub 603684930 (Paweł)

Kazimierz Szulc

Więcej na:

https://tarson.pl/


Autor: naturalnie