Małe ojczyzny
Dla osób niepełnosprawnych nowe stowarzyszenie TARSON (I)

Gmina Tarnowo Podgórne wzbogaciła się o nową organizację pozarządową. 22 czerwca 2017r. komitet założycielski powołał do życia Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON. Organizacja za cele wyznaczyła sobie: wspieranie osób niepełnosprawnych na każdym etapie życia, wspieranie otoczenia, w szczególności rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.

Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia przede wszystkim osobom niepełnosprawnym od urodzenia, szczególnie z dysfunkcją intelektualną. Stowarzyszenie obejmuje pomocą również ich rodziny. Stowarzyszenie nakierowane jest na niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym w pierwszej kolejności będących mieszkańcami gminy Tarnowo Podgórne. W miarę możliwości otwarte jest również na pomoc osobom niepełnosprawnym, będących mieszkańcami gmin ościennych.


Autor: naturalnie