Małe ojczyzny
Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON – relacja ze spotkania

Relacja z Warsztatów tematycznych dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością pt. „Rodzic wobec niepełnosprawności dziecka” Jak odnaleźć się w trudnej rzeczywistości?

Skąd czerpać siły? Czy mam prawo do szczęśliwego życia?

Warsztaty odbyły się 18.10.2017 w użyczonej nam sali Gminnego Klubu Sportowego w Tarnowie Podgórnym. Poprowadziła je Natalia Przybylska, która na początku zastrzegła, że jej kompetencje to bycie mamą 10 letniego Huberta, chłopca z niepełnosprawnością złożoną. Swoje doświadczenie w prowadzeniu tego typu spotkań zdobyła będąc koordynatorka Poznańskiego Klubu Dzieci z Autyzmem / Zespołem Aspergera RAZEM ŁATWIEJ.


Autor: naturalnie