Naczelny myśli, że...
Znaleźć słowo trafne…

W kontekście wydarzeń ostatnich miesięcy w różnych społecznych przestrzeniach, wydaje się koniecznym refleksja nad…słowem. To słowa, stają się czynami, rodzą konflikty i podziały, a mają przecież także sprawczą moc budowania DOBRA…


Autor: dev