Społeczeństwo
Z Pałacu do Pałacu….

Kultura kształtuje naszą wrażliwość, rozwija zdolność odbierania świata w jego pięknie i bogactwie – mówił w trakcie przyjęcia obrazów z Galerii Pałacu w Rogalinie do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie Bronisław Komorowski – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
A przypomnę, że dopiero co na tych stronach pisałam o podobnym odniesieniu wybitnego, światowej sławy socjologa prof. Zygmunta Baumana, właśnie do kultury, do sztuki. W trakcie odbierania w Poznaniu na Uniwersytecie Artystycznym Doctoratu Honoris Causa wyraźnie podkreślał, on że to twórcy są zaczynem kreatywnego myślenia, inspiratorami zmian prowadzących do rozwoju państw, narodów.
Żeby ów rozwój mógł następować, trzeba na ludzi sztuką oddziaływać, oswajać w obcowaniu z nią; zahaczać sztuką, która porusza pięknem, ekspresją, tajemnicą, która owszem, przykuwa oko, ale też osadza się w człowieku staje się cząstką jego osobowości, zarówno łagodzi nastroje, jak i drąży, niepokoi, skłania do pytań. Bezcenna jest zatem każda demonstracja, prezentacja sztuki, która – powtórzę słowa prezydenta Bronisława Komorowskiego: kształtuje naszą wrażliwość, rozwija zdolność odbierania świata w jego pięknie i bogactwie.


Autor: naturalnie