Aktualnie
Pod naszym Patronatem: IV Gdańskie Echokardiograficzne warsztaty nadciśnienia płucnego 09.03.2024

Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty poświęcone rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia nadciśnienia płucnego. W tym roku tematem przewodnim będzie różnicowanie tętniczego nadciśnienia płucnego i nadciśnienia płucnego
w przebiegu chorób lewego serca.

Podczas warsztatów omawiane będzie znaczenie badań dodatkowych w diagnostyce różnicowej nadciśnienia płucnego, ze szczególnym uwzględnieniem badania echokardiograficznego oraz rezonansu magnetycznego serca.

Niektóre zagadnienia omówimy teoretycznie, jednak przede wszystkim będziemy prezentować́ zagadnienie na podstawie analizy przypadków klinicznych.
Dla uczestników planujemy indywidualną możliwość analizy obrazów echokardiograficznych z wykorzystaniem stacji roboczych EchoPac firmy GE oraz obrazów rezonansu magnetycznego z zastosowaniem oprogramowania firmy Medis.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wcześniejszą̨ rejestrację na stronie: www.echogdansk.eu

Udział w warsztatach jest odpłatny:

  • dla rezydentów koszt wynosi 150,00 zł
  • pozostali lekarze – 250,00 zł
  • udział w warsztatach on-line100,00 zł.

Z wyrazami szacunku,

Prof. Alicja Dąbrowska-Kugacka

Prof. Ewa Lewicka

Dr Magdalena Janus

https://www.echogdansk.eu/

rejestracja

https://www.echogdansk.eu/rejestracja


Autor: naturalnie