Społeczeństwo
„Ocalanie pamięci”- rocznica śmierci profesora WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO

Niezłomność to powszechnie znana cecha prof. Władysława Bartoszewskiego, tak jak znany, rozpoznawalny jest jego szybki, zdecydowany, dobitny sposób mówienia o sprawach społecznie ważkich, których nie wolno przemilczać, zbywać machnięciem ręki.

Natomiast jego powiedzenie WARTO BYĆ PRZYZWOITM CZŁOWIEKIEM, cytowane, powtarzane jest przez tych, którzy rzeczywiście znają sens, wartość tego powiedzenia i mają nadzieję, że w tym naszym coraz bardziej wyzutym z przyzwoitości życiu, uda się jeszcze coś w miarę sensownie poukładać.


Autor: naturalnie