Nie zabieraj narządów
Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

Pierwszy Światowy Dzień Donacji i Transplantacji miał miejsce w Genewie w 2005, w przeddzień XII Zjazdu European Society for Organ Transplantation. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Rady Europy, Światowej Organizacji Zdrowia, politycy oraz organizacje pacjentów.


Autor: naturalnie