Nie zabieraj narządów
Stowarzyszenie Życie po przeszczepie zaprasza…

Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie” poszukuje wolontariuszy z okolic Rzeszowa, Tarnobrzegu, Białej Podlaskiej, Białegostoku , Suwałk, Opola.

 

Szkolenie dla Wolontariuszy2007-11-11

Dwudniowe szkolenie wolontariuszy Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” zaplanowano w pierwszych dniach grudnia, w Poznaniu w hotelu „Ibis” Wolontariusze zostaną zapoznani z celami oraz specyfiką pracy Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”. Poznają także programy edukacyjne Stowarzyszenia. Szkolenie dofinansowane będzie z II przyznanego Stowarzyszeniu grantu Ministerstwa Zdrowia.

 

Stowarzyszenie poszukuje wolontariuszy

 

2007-11-11

Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie” poszukuje wolontariuszy z okolic Rzeszowa, Tarnobrzegu, Białej Podlaskiej, Białegostoku , Suwałk, Opola. Osoby, które chciałyby włączyć się w prace Stowarzyszenia, podejmować na swoim terenie akcje protransplantacyjne, edukacyjne – proszone są o pilne przesłanie swojego CV ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym na adres stowarzyszenie@przeszczep.pl lub na adres tradycyjny.

 

 

Roztrzygniecie konkursu ofert na program edukacyjny dotyczący transplantacji narządów… rozpisany przez Ministerstwo Zdrowia RP

 

2007-11-07

Znany jest już wynik II edycji konkursu ofert na przeprowadzenie programu edukacyjnego dotyczącego transplantacji narządów. Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie” otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia w kwocie: 171.271,00 zł

Ponad 800 tys. zł dla organizacji pozarządowych Ministerstwo Zdrowia ogłosiło listę wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez resort w 2007 roku oraz realizujących je podmiotów (II edycja konkursu). Na te cele przeznaczono łącznie 835 956 złotych. Na program edukacyjny w zakresie zasad i norm prawidłowego odżywiania się (i żywienia) mający na celu kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia fizycznego i psychicznego, w szczególności adresowany do dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 200 000 zł, z czego 107 200 zł otrzyma Polski Komitet Zwalczania Raka. Na program edukacyjny dotyczący transplantacji narządów (i tkanek) mający na celu zwiększenie akceptacji społecznej dla tej metody leczenia zaplanowano 500 000 zł. Z tego ponad 171 000 zł otrzyma Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie”, ponad 150 000 zł – Stowarzyszenie Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, a 110 000 zł – Fundacja Urszuli Jaworskiej. Na program wsparcia i pomocy psychologicznej w łagodzeniu stresu spowodowanego niepełnosprawnością osób przewlekle chorych, mający na celu poprawę ich funkcjonowania psychospołecznego zaplanowano 300 000 zł, z czzego blisko 72 000 zł otrzyma Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. źródło: info własne + MPOnline

 

 

Oznacz w swojej komórce numer do swoich bliskich

 

2007-11-03

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą skontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. W/w służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekłe, alergie…

Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE (in Case of Emergency – W Nagłym Wypadku) . Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3 itd. Oznakowanie uprościłoby pracę wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje , a może ocalić życie. Akcja ma zasięg europejski. Pozdrawiamy: RATOWNICY,STRAŻACY,POLICJANCI

 

 

www.przeszczep.pl

 


Autor: naturalnie