Ludzie
Każdej rewolucji potrzebny jest rytm-wspomnienie o śp. Tadeuszu Mazowieckim


– Nie chcemy wyścigu szczurów!, Nie chcemy życia bez wartości! – mówili studenci i licealiści zebrani w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, gdy prezentując swoją książkę „Rok 1989 i lata późniejsze”, spotkał się z nimi (15.02.2013) –
pierwszy premier III RP Tadeusz Mazowiecki.
Sala – jak to się zwykło mówić – „nabita po brzegi”. Blisko 500 osób. Młodzi ludzie nie tylko z Poznania, także z Gniezna, z Wrześni, z Rawicza … Chwilami napięcie było znaczne, zwłaszcza gdy padło pytanie o „grubą kreskę”, gdy emocjonalnie z problemami, których oni dociekali nie chcieli się mierzyć a raczej je zakrzyczeć ci, których młodość przypadała na lata „Solidarności”, na lata ustrojowych w Polsce przemian.
I tym razem zadziałała przysłowiowa siła spokoju Tadeusza Mazowieckiego, umiejętność nawiązania kontaktu z rówieśnikami – okazuje się – jednego z jego wnuków, zadającego mu podobne pytania, demonstrującego taki sam stosunek do rzeczywistości.


Autor: naturalnie