Na zdrowie
Zakaz palenia w Polsce-jak to działa?

NARESZCIE GŁĘBOKI ODDECH – PRACOWNICY LOKALI POD OCHRONĄ
Stowarzyszenie MANKO przeprowadziło w Krakowie badania postaw pracowników branży
gastronomicznej i rozrywkowej w stosunku do zakazu palenia. Wyniki miały dać odpowiedź na
pytania – co pracownicy najbardziej ,,zadymionej” branży w Polsce sądzą o zmianie prawa?
Czy zakaz palenia przyjął się w lokalach?
Badania sondażowe wyraźnie wskazują na fakt, iż pracownicy popierają zakaz palenia w
lokalach gastronomicznych, twierdzi tak aż 73,9% ankietowanych. 48,3% badanych
respondentów dostrzega pozytywne skutki wprowadzenia zakazu palenia dla swojego zdrowia
lub samopoczucia.
,,Pracownicy lokali gastronomicznych i rozrywkowych dzięki nowelizacji ustawy mogą
swobodnie oddychać, co przekłada się również na oszczędności dla pracodawców i budżetu
państwa. Nowe prawo zapewnia lepszą ochronę zdrowia branży, w której pracuje w Polsce
około 252 500 osób” – komentuje Magdalena Petryniak – koordynator kampanii Lokal Bez
Papierosa.pl


Autor: naturalnie