Dla lekarzy
Śmierć – wyzwanie rzucone medycynie…

W dniach od 21 – 23 maja 2015 roku odbywał  się w Poznaniu XXI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ. Oprócz środowiska lekarzy, nad problemami pomocy chorym onkologicznie pochylają się pielęgniarki, których praca w zespołach terapeutycznych jest niezwykle istotna i odpowiedzialna. Zapraszamy do lektury wykładu wygłoszonego 21 maja, związanego z etycznymi dylematami u schyłku ludzkiego życia, które wygłosił filozof – dr Stefan Szary*


Autor: naturalnie