Naturalnie poleca
Od depresji do Nadziei…

Depresja (łac. depressio) dotykała i dotyka człowieka od zarania dziejów. Stany depresyjne opisuje Biblia w kilku tekstach.


Autor: naturalnie