Podróże kształcą
Krakowski Kazimierz z „Bezdrożami”…

Krakowski Kazimierz i Podgórze w serii Genius loci Bezdroży


Autor: naturalnie