Aktualnie
DOM

„Zamieszkiwanie jest podstawowym rysem bycia” (Martin Heidegger)


Autor: naturalnie